Centrum Rezonansu Magnetycznego

Rezonans Magnetyczny Kolana

Rezonans magnetyczny pozwala na jak najdokładniejsze zbadanie struktur jednego z największych stawów w organizmie człowieka, czyli stawu kolanowego. Wskazaniem do wykonania takiego badania są wszelakie dolegliwości bólowe, opuchlizny, guzy, choroby zwyrodnieniowe, urazy skrętne bądź przeciążeniowe oraz inne niepokojące pacjenta nieprawidłowości w tej okolicy.

Kolano jest niewątpliwie jednym z najważniejszych stawów ludzkiego organizmu. Często jest ono narażone na duże obciążenia wynikające z uprawiania sportu oraz nadmiernej wagi, przez co może ulegać różnym uszkodzeniom. W związku ze swoimi funkcjami, a mianowicie zginaniem i rotacją, kolano ma dość złożoną budowę. Dlatego też, najlepszym sposobem na zobrazowanie jego struktury jest wykonanie badania rezonansem magnetycznym. Za pomocą tego badania możemy zobrazować m. in. strukturę więzadeł w tym więzadła krzyżowego przedniego i więzadła krzyżowego tylnego, które są niezwykle ważną częścią kolana, odpowiadającą za jego stabilność. Badanie pozwala na ocenę ciągłości więzadeł, ich położenia oraz na wskazanie ewentualnych uszkodzeń.

W badaniu rezonansem magnetycznym ocenie podlegają również łąkotka boczna i łąkotka przyśrodkowa. Są one zbudowane z tkanki chrzęstnej i odpowiadają za zmniejszenie tarcia pomiędzy kością udową a piszczelową. Można je nazwać swojego rodzaju mechanicznym odpowiednikiem łożyska, które przenosząc obciążenia, chroni kości przed uszkodzeniem. Ich dysfunkcja (np pęknięcie) może powodować bolesne dolegliwości kości i problemy z poruszaniem. Podobną rolę pełnią również chrząstki stawowe, które również podlegają ocenie podczas badania rezonansem magnetycznym. Niepokojące może być ich nieprawidłowe uwodnienie, czyli chodromelacja, która prowadzi do destrukcji tkanki chrzęstnej. Jak najszybsze wykrycie takiej dysfunkcji jest szczególnie ważne, bo chrząstki nie są unaczynione i ich powrót do pełnej sprawności w procesie regeneracji jest w zasadzie niemożliwy.

W badaniu obrazowym rezonansem magnetycznym widoczne są również, zwykle bolesne, obrzęki szpiku kostnego. Ocena tego parametru pozwala lekarzowi na odnalezienie przyczyny dolegliwości pacjenta i wdrożenie prawidłowego leczenia.

W widocznym obszarze, również poza samym stawem, lekarz opisujący badanie może zaobserwować także zmiany o charakterze nowotworowym, zarówno w kościach, jak i w tkankach miękkich. Ocenie podlega również znajdująca się w kolanie kość heterotopowa, czyli rzepka. Dzięki badaniu rezonansem magnetycznym można określić jej typ, położenie a także kąt chrzęstny wcięcia udowego, jaki tworzy rzepka i kość udowa. Badanie kolana rezonansem magnetycznym pozwala wykryć patologię ciała Hoffy.

Rezonans Magnetyczny Stawu Kolanowego Rezonans Magnetyczny Stawu Kolanowego Rezonans Magnetyczny Stawu Kolanowego i Łokcia Rezonans Magnetyczny Stawu Skokowego