Rezonans magnetyczny głowy

>Rezonans magnetyczny głowy

rezonans magnetyczny głowy - zdjęcie

mri głowyRezonans magnetyczny głowy to nowoczesne i bardzo precyzyjne badanie, umożliwiające zobrazowanie tkanki mózgowej człowieka. Pozwala ono na szybką diagnostykę stanów zapalnych, urazów i chorób głowy, jest także doskonałym narzędziem kontroli skuteczności podjętego leczenia. Na rezonans magnetyczny głowy wykonywany przez doświadczonych specjalistów zapraszamy do kliniki Rex Medica w Warszawie!

Rezonans magnetyczny głowy to badanie, podczas którego wykorzystuje się właściwości wytwarzanego przez aparat pola magnetycznego. Działa ono na znajdujące się w każdej komórce ludzkiego ciała atomy wodoru, które ustawiają się zgodnie z kierunkiem działania pola magnetycznego. Specjalne detektory odbierają ten ruch i przesyłają dane do komputera, a specjalne oprogramowanie przekształca je w widoczne na ekranie obrazy. Warto podkreślić, że rezonans magnetyczny głowy jest badaniem bezpiecznym, nieinwazyjnym oraz bezbolesnym. Można je wykonywać nawet u dzieci, seniorów czy kobiet w ciąży.

Rezonans magnetyczny głowy – wskazania

Rezonans magnetyczny głowy wykonuje się u pacjentów, u których występują bóle i zawroty głowy o nieokreślonej przyczynie, częste omdlenia, zaburzenia świadomości, zaburzenia słuchu i widzenia czy zaburzenia neurologiczne. Jest to badanie, które pozwala zdiagnozować oraz kontrolować postępy leczenia takich chorób, jak:

 • nowotwory mózgu, głowy, jamy ustnej i języka,
 • wady rozwojowe oraz choroby mózgu,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Devica,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu kręgów rdzenia kręgowego.

Możliwości diagnostyczne rezonansu magnetycznego głowy

Ze względu na wielopłaszczyznowość i duże pole widzenia, rezonans magnetyczny głowy jest najdokładniejszym sposobem na:

 • szczegółową ocenę tkanki mózgowej,
 • uwidocznienie istoty białej, istoty szarej korowej, układu komorowego, struktur głębokich mózgu oraz wewnątrzczaszkowych odcinków nerwów czaszkowych,
 • ocenę struktur mózgowia (w szczególności tylnej jamy czaszki), układu komorowego, zbiorników płynowych i stanu przysadki mózgowej w płaszczyźnie czołowej,
 • wykrycie torbieli wzdłuż lub na zatokach żylnych,
 • zobrazowanie kompleksów nerwowych w kątach mostowo-móżdżkowych i przewodach słuchowych wewnętrznych,
 • ocenę błędnika błoniastego, piramid skroniowych i trąbki Eustachiusza.

Rezonans magnetyczny pozwala na wyjątkowo dokładne zbadanie układu naczyniowego (naczynia wewnątrzczaszkowe żylne i tętnicze). Dzięki niezwykłym możliwościom wysokopolowego aparatu 1,5T możliwe jest dojrzenie nawet najmniejszych nerwów czaszkowych oraz wykrycie ewentualnie powstałych zmian.

rezonans głowyrezonans magnetyczny głowyRezonans magnetyczny głowy – jak się przygotować?

Jeśli pacjent ma rozrusznik serca, pompę insulinową czy neurostymulator, musi o tym poinformować lekarza – ich obecność jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania. Przeciwwskazaniem względnym jest natomiast obecność śrub ortopedycznych czy aparatu ortodontycznego. Przed rozpoczęciem badania należy zdjąć wszystkie części garderoby zawierające elementy metalowe, a także biżuterię, okulary, akcesoria do włosów itp. Panie powinny zgłaszać się na rezonans magnetyczny głowy bez makijażu. Podczas badania należy wykonywać wszystkie polecenia personelu.

Płyta CD z obrazami zarejestrowanymi podczas rezonansu magnetycznego głowy jest wręczana pacjentowi od razu po zakończeniu badania – dzięki temu szybko kontynuować diagnostykę. Dla bezpieczeństwa i komfortu pacjenci Rex Medica znajdują się pod stałą opieką naszej wyspecjalizowanej kadry. Zapraszamy -> https://www.rexmedica.pl/kontakt/.

Wróć