ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa | ul. Wałowa 3, 00-202 Warszawa Godziny otwarcia: 7:00 – 21:00 +48 22 120 20 88

Rezonans magnetyczny w ramach NFZ

>Rezonans magnetyczny w ramach NFZ

Rex Medica współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego od 2012 roku. Świadczenia finansowane przez płatnika publicznego można wykonać w naszej placówce przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie.

Pacjenci, którzy chcieliby skorzystać z badania w ramach NFZ, mogą rejestrować się telefonicznie lub  elektronicznie.

W związku z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, Pacjenci chcący skorzystać z badań refundowanych przez NFZ powinni:

 • dostarczyć skierowania na badanie, w okresie 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę osób oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy
 • zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL, w celu weryfikacji uprawnień Pacjenta w systemie elektronicznym weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ, Pacjenci powinni okazać inny dokument potwierdzający fakt posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, taki jak:

 • ważna legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja emeryta lub rencisty
 • RMUA
 • potwierdzenie ostatniej wpłaty ZUS (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Skierowanie na badanie MR, powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w poradni realizującej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące potrzebę podjęcia działań diagnostycznych i zachowuje swoją ważność do czasu jego realizacji.

Skierowania na badanie wykonywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia musi zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie
 • oznaczenie pacjenta w sposób określający jego tożsamość (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie
 • rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą
 • inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania
 • datę wystawienia skierowania
 • oznaczenie lekarza kierującego na badanie:
  • nazwisko i imię
  • tytuł zawodowy
  • uzyskane specjalizacje
  • numer prawa wykonywania zawodu
  • podpis lekarza
Wróć

Potrzebujesz więcej

informacji?

Oddzwonimy do Ciebie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Rex Medica Janusz Piaskowski) jedynie do kontaktu ze mną.

Numer został wysłany.

Oddzwonimy do Ciebie, najszybciej jak to możliwe.