ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa Godziny otwarcia: 7:00 – 21:00 +48 22 120 20 88

Rezonans magnetyczny w ramach NFZ

>Rezonans magnetyczny w ramach NFZ

Rex Medica współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego od 2012 roku. Świadczenia finansowane przez płatnika publicznego można wykonać w naszej placówce przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie.

Pacjenci, którzy chcieliby skorzystać z badania w ramach NFZ, mogą rejestrować się telefonicznie lub  elektronicznie.

W związku z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, Pacjenci chcący skorzystać z badań refundowanych przez NFZ powinni:

 • dostarczyć skierowania na badanie, w okresie 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę osób oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy
 • zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL, w celu weryfikacji uprawnień Pacjenta w systemie elektronicznym weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ, Pacjenci powinni okazać inny dokument potwierdzający fakt posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, taki jak:

 • ważna legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja emeryta lub rencisty
 • RMUA
 • potwierdzenie ostatniej wpłaty ZUS (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Skierowanie na badanie MR, powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w poradni realizującej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące potrzebę podjęcia działań diagnostycznych i zachowuje swoją ważność do czasu jego realizacji.

Skierowania na badanie wykonywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia musi zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie
 • oznaczenie pacjenta w sposób określający jego tożsamość (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie
 • rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą
 • inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania
 • datę wystawienia skierowania
 • oznaczenie lekarza kierującego na badanie:
  • nazwisko i imię
  • tytuł zawodowy
  • uzyskane specjalizacje
  • numer prawa wykonywania zawodu
  • podpis lekarza
Wróć

Potrzebujesz więcej

informacji?

Oddzwonimy do Ciebie.

Numer został wysłany.

Oddzwonimy do Ciebie, najszybciej jak to możliwe.