dr n.med. Paweł Szaro

>dr n.med. Paweł Szaro
pawel-szaro

Wykształcenie: II Wydział lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, I Zakład Radiologii Klinicznej

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 2010 roku na podstawie pracy „Anatomia porównawcza ścięgna piętowego” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Wieloletnie doświadczenie w ocenie badań rezonansu magnetycznego.

Wybrane publikacje w czasopismach recenzowanych:

  • Szaro, P., Witkowski, G., Bartyzel, B.J., Ciszek, B., 2011. Anatomy of the common calcaneal tendon in horse (Equus Caballus). 14 (04).
  • Szaro P. et all. Fasciles of the adult Achilles tendon – an antomical study.  Anatomischer Anzeiger  (Annals of Anatomy), 2009, 191(6)586-593 IF=0.9
  • Kordasiewicz B, Szaro P, Witkowski G, Ciszek B, Antolak Ł, Pomianowski S, Krajewski P. Principles of wrist arthroscopy. Arthroscopy and Joint Surgery 2007; 3(2):5-11
  • Ciszek B, Szaro P. Z księgi odmian Katedry Anatomii Prawidłowej w Warszawie. Acta Clinica 2003, 4(3)

Członkostwa w towarzystwach naukowych:

  • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.
  • Polskie Towarzystwo Anatomiczne – sekretarz Zarządu Głównego.
Wróć