dr n. med. Włodzimierz Chmielewski

>dr n. med. Włodzimierz Chmielewski

Dr n. med. Włodzimierz Chmielewski to absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1978 roku. W 1995 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Jest specjalistą z zakresu radiodiagnostyki, posiada ponad 25-letnie doświadczenie w ocenie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR), tomografii komputerowej (TK) i klasycznego RTG.

Jest posiadaczem licznych certyfikatów potwierdzających udział w zaawansowanych szkoleniach w dziedzinie rezonansu magnetycznego, w tym w zakresie badań układu kostno-stawowego, mięśniowego i neuroradiologii. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się jako wykładowca na wielu zjazdach, konferencjach, kursach i szkoleniach. Przez kilka lat pracował w szpitalach i klinikach krajów skandynawskich, obecnie zatrudniony w I Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. med. Włodzimierz Chmielewski jest współautorem książek i publikacji z zakresu neuroradiologii i diagnostyki obrazowej wykorzystywanej w transplantologii. Przynależy do następujących towarzystw naukowych:

  • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne,
  • Europejskie Towarzystwo Radiologiczne,
  • Europejskie Towarzystwo Radiologii Układu Mięśniowo-Szkieletowego.

Pacjentów zainteresowanych wizytą u dr. n. med. Włodzimierza Chmielewskiego zachęcamy do kontaktu z kliniką -> https://www.rexmedica.pl/kontakt/ lub skorzystania z dostępnego w prawym górnym rogu formularza rejestracyjnego! Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na wizytę!

Wróć