lek. med. Ewa Jarkiewicz-Kochman

>lek. med. Ewa Jarkiewicz-Kochman

Lek. med. Ewa Jarkiewicz-Kochman to specjalistka z zakresu radiologii oraz diagnostyki obrazowej. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie – dyplom lekarza obroniła w 1995 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, szczególnie w zakresie schorzeń i urazów ortopedycznych, zwłaszcza w obrębie stawów. Diagnozuje m.in. choroby zwyrodnieniowe stawów, skręcenia i zwichnięcia stawów, stany przeciążeniowe, urazy wynikające z uprawiania sportu, różnego rodzaju choroby ortopedyczne itp.

W 1999 roku przystąpiła do egzaminu specjalizacyjnego, uzyskując tytuł specjalisty I stopnia w zakresie radiodiagnostyki. Zgłębiała wiedzę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na licznych kursach i szkoleniach, by następnie w 2003 roku przystąpić do kolejnego egzaminu specjalizacyjnego i zdobyć tytuł oraz uprawnienia specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Jest autorką i współautorką wielu książek oraz publikacji dotyczących diagnostyki i radiologii obrazowej. Przynależy do:

  • Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,
  • Amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego.

W swojej codziennej pracy cechują się życzliwością i empatią, a największą wartością jest dla niej dobro pacjenta. Wszystkie osoby zainteresowane wizytą u lek. med. Ewy Jarkiewicz-Kochman zachęcamy do kontaktu -> https://www.rexmedica.pl/kontakt/ lub skorzystania z dostępnego w prawym górnym rogu formularza rejestracyjnego!

Wróć