prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka

>prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
Romana-Bogusławska-Walecka

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1978 r.

Posiada specjalizację w zakresie radiodiagnostyki.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1989 r.

Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1997 r.

Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w 2011 r.

Jeden z pierwszych radiologów polskich zajmujących się diagnostyką obrazową metodą rezonansu magnetycznego (od 1991r). Główne dziedziny zainteresowania to neuroradiologia i diagnostyka obrazowa w oto-rino-laryngologii.

Autorka lub współautorka ponad 100 publikacji o tematyce radiologicznej w czasopismach krajowych i zagranicznych, kilku rozdziałów do podręczników, monografii o diagnostyce zatok oraz pozycji książkowych o zastosowaniu metod neuroobrazowania w psychiatrii. Współautorka pierwszych, polskich podręczników popularyzujących diagnostykę obrazową metodami TK i MR.

W latach 1998-2006 członek Komisji Programowej CMKP ds. radiodiagnostyki; organizator kursów CMKP z zakresu neuroradiologii.

Wyróżniona odznaką  Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej za wzorową pracę w Służbie Zdrowia (1996) i przez Zarząd Główny PLTR za wieloletnia pracę i zasługi dla rozwoju radiologii w Polsce (2001).

Pełniła obowiązki:

  • kierownika Zakładu Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
  • kierownika Zakładu Neuroradiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Przynależność do towarzystw naukowych:

  • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
  • Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego
  • Europejskie Towarzystwo Radiologiczne
  • Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne
Wróć